Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Od 1994 do 2019 roku 
25 lat działalności na rynku komputerowym
działamy i działać będziemy

Informacje

Objaśnienia podatkowe - ulga na kasy online

Obowiązkowe kasy ONLINE:

Kasy fiskalne online 2020 – branże
Kasy online nie od razu pojawią się obligatoryjnie u wszystkich podatników. Jako pierwsze nowym obowiązkiem zostaną objęte branże, u których najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w ewidencji.

Gdy ustawa wejdzie w życie (1 maja 2019), kasy online zaczną obowiązywać od:

1 stycznia 2020r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

1 lipca 2020r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

1 stycznia 2021r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).


Kasy z kopią papierową będą mogły być sprzedawane tylko do 31 sierpnia 2019.

Do pobrania

Do pobrania

Kasy OnLine

Już dostępne są kasy ONLINE

W ofercie najwięksi polscy producenci:  POSNET ,  ELZAB,  Novitus

Kliknij w zdjęcie kasy, aby dowiedzieć się więcej :)

POSNET mobile online w cenie netto 1499zł 

POSNET Ergo online w cenie netto 1249zł 

Dodatkowo opcje dostępu do internetu: 

  • moduł Wi-Fi w cenie 250zł netto
  • modem GPRS/3G w cenie 350zł netto

ELZAB K10 online

   Kasa z kartą sieciową Wi-Fi  w cenie 1450zł  netto

   Kasa z modemem GPRS w cenie 1590 zł netto

Novitus nano online w cenie 1480 zł netto

  Karta sieciowa Wi-Fi do kasy nano w cenie 35zł netto 

Kasy on-line / kompendium wiedzy

Kasy fiskalne online 2020 – branże
Kasy online nie od razu pojawią się obligatoryjnie u wszystkich podatników. Jako pierwsze nowym obowiązkiem zostaną objęte branże, u których najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w ewidencji.

Gdy ustawa wejdzie w życie (1 maja 2019), kasy online zaczną obowiązywać od:

1 stycznia 2020r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

1 lipca 2020r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

1 stycznia 2021r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).


Kasy z kopią papierową będą mogły być sprzedawane tylko do 31 sierpnia 2019.

Kasy fiskalne online – cel i zasada działania
Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jest jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT.  Dotychczasowe doświadczenia innych krajów z istniejącym systemem kas rejestrujących wskazują na konieczność jego modernizacji. Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (czyli kas „online”) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Centralnym Repozytorium Kas”).

Kasy fiskalne online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży.

Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy pomocy wspomnianych kas będzie istotne z dwóch powodów. Pierwszy, to prawo do ulgi z tytułu nabycia kasy, drugi natomiast – to ryzyko zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej online
Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem  posiadania kasy online. Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Jakie kary za brak kasy fiskalnej online? 
Podatnicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, po upływie wskazanych w projektowanej nowelizacji terminach będą zobowiązani ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Jeżeli w tych terminach z obowiązku tego się nie wywiążą, nie tylko utracą prawo do ulgi, lecz nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.  

Pozostali podatnicy a obowiązek kas fiskalnych online
Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

O F E R T A

W sprzedaży kasy fiskalne najlepszych polskich producentów - kasy proste w obsłudze i niezawodne.

      

Z A P R A S Z A M Y

Witryna stworzona na platformie